Visa Úc đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư

Visa Úc đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư
Visa Úc đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư

Úc cung cấp nhiều lựa chọn cho những người nhập cư Úc – visa úc, quan tâm theo thị thực Đổi mới Ðầu tư Kinh doanh (Subclass 188). Được chia thành hai giai đoạn – tạm thời và sau đó là vĩnh viễn – thị thực này cho phép các nhà đầu tư sẵn sàng đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Úc để di chuyển, sinh sống và làm việc ở nước này. Thị thực được chia thành 5 luồng: Sáng kiến ​​Kinh doanh, Nhà đầu tư, Nhà đầu tư Đáng chú ý, Nhà đầu tư Cao cấp và Doanh nhân.

Visa Úc đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư
Visa Úc đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư

Để đủ điều kiện, các nhà đầu tư quan tâm có thể phát triển và quản lý một doanh nghiệp ở Úc, đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD, đầu tư ít nhất 5 triệu AUD (Significant Investor), hoặc đầu tư ít nhất 15 triệu AUD (Premium Investor). Các mức đầu tư khác nhau đòi hỏi những mức độ kinh nghiệm kinh doanh khác nhau và mang lại nhiều lợi ích khác nhau. Tất cả các nhà đầu tư phải được một bang, lãnh thổ, hoặc Australian Trade Commission (Austrade) chỉ định, tùy thuộc vào loại ứng dụng của họ.

Visa Úc này ban đầu cấp cho nhà đầu tư tạm trú, cho phép họ điều hành kinh doanh hoặc đầu tư, đi du lịch trong và ngoài nước, và đưa những người trong gia đình hội đủ điều kiện đến Úc. Thị thực tạm thời có giá trị trong bốn năm và ba tháng, và nhà đầu tư có thể nộp đơn xin thường trú tại các điểm khác nhau trong suốt thời gian đó tùy thuộc vào dòng đầu tư. Thị thực tạm thời cũng có thể được mở rộng tùy thuộc vào dòng đầu tư.

Úc cũng cung cấp thị thực Subclass 132 Business Talent và Subclass 888, có thể được cấp sau khi có thị thực Subclass 188. Cả hai thị thực đều vĩnh viễn, không có giới hạn về thời gian lưu trú.

Thị thực Tài chính Doanh nghiệp có hai luồng:

Luồng lịch sử doanh nghiệp quan trọng và Luồng Doanh nhân Vốn Doanh nhân. Luồng lịch sử doanh nghiệp quan trọng dành cho các chủ doanh nghiệp cấp cao hoặc chủ sở hữu một phần, những người muốn kinh doanh tại Úc. Dòng Doanh nhân Vốn doanh nhân là dành cho các nhà đầu tư có nguồn vốn mạo hiểm từ một thành viên của Hiệp hội Liên doanh Đầu tư Liên doanh Úc.

Visa Úc này ban đầu cấp cho nhà đầu tư tạm trú, cho phép họ điều hành kinh doanh hoặc đầu tư, đi du lịch trong và ngoài nước, và đưa những người trong gia đình hội đủ điều kiện đến Úc.
Visa Úc này ban đầu cấp cho nhà đầu tư tạm trú, cho phép họ điều hành kinh doanh hoặc đầu tư, đi du lịch trong và ngoài nước, và đưa những người trong gia đình hội đủ điều kiện đến Úc.

Các nhà đầu tư muốn có Visa Úc Subclass 132 Business Talent phải được cơ quan nhà nước hoặc lãnh thổ của tiểu bang chỉ định, được mời nộp đơn xin thị thực và có tài sản trị giá 1,5 triệu AUD và doanh thu 3 triệu AUD thông qua luồng Lịch sử kinh doanh đáng kể hoặc có kinh phí ít nhất 1 triệu đô la Úc từ một công ty đầu tư mạo hiểm của Úc (Venture Capital Entrepreneur stream).

Thị thực Subclass 888 là bước tiếp theo của chủ sở hữu thị thực Loại Subclass 188, người có kế hoạch tiếp tục sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc thông qua Sáng kiến ​​Đổi mới Kinh doanh, Nhà đầu tư, Nhà đầu tư Đáng chú ý, Đầu tư Cao cấp và Doanh nhân.

Thị thực thường trú cho phép người làm thị thực làm việc và học tập tại Úc và ở lại nước đó vô thời hạn, đăng ký Medicare, chương trình chăm sóc sức khoẻ của Úc, đăng ký quốc tịch Úc, và tài trợ cho người thân thích hợp trú.

Thị thực Đổi mới Doanh nghiệp và Nhà Đầu tư

Thị thực Đổi mới Doanh nghiệp và Nhà Đầu tư ban đầu được thành lập để khuyến khích đầu tư vào nền kinh tế Úc và mang lại cho người dân có giá trị cao. Tùy chọn nhà đầu tư quan trọng đã được khởi xướng vào năm 2012, và sự đầu tư của Quỹ Đầu tư Đặc biệt – 15 triệu Đô la Úc – đã được đưa ra vào năm 2015. Việc đưa ra lựa chọn về phí bảo hiểm đi kèm với những cải cách bổ sung cho dòng đầu tư Significant Investors, hạn chế các loại đầu tư đủ điều kiện và khuyến khích đầu tư vào bao gồm cả vốn đầu tư mạo hiểm.1 Các cải cách này dựa trên một phần là do các khoản đầu tư tại khu vực nhà ở đang đẩy giá bất động sản ở Úc lên cao và chương trình không mang lại nhiều lợi ích kinh tế đáng kể cho đất nước. [2]

Thị thực Đổi mới Doanh nghiệp và Nhà Đầu tư ban đầu được thành lập để khuyến khích đầu tư vào nền kinh tế Úc và mang lại cho người dân có giá trị cao.
Thị thực Đổi mới Doanh nghiệp và Nhà Đầu tư ban đầu được thành lập để khuyến khích đầu tư vào nền kinh tế Úc và mang lại cho người dân có giá trị cao.

Chương trình được quản lý bởi Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP). Tính đến tháng 5 năm 2017, Australia đã cấp 1.824 thị thực nhà đầu tư đáng kể (SIV), ngoài thị thực ở các tuyến khác. Trong suốt thời gian của chương trình, hơn 90 phần trăm SIV đã được cấp cho công dân Trung Quốc hoặc Hồng Kông. [3]

9,122 tỷ AUD đã được đầu tư vào các khoản đầu tư tuân thủ trong giai đoạn đó.

Gần 88 phần trăm thị thực đã được cấp cho các nhà đầu tư từ Trung Quốc.

Từ năm tài chính 2008-09 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, 722 Subclass 132 Visa Úc Talent nghiệp vụ đã được cấp.

Từ năm tài chính 2012-13 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, 96 loại thị thực Subclass 888 đã được cấp trong dòng Đổi mới kinh doanh. Thống kê trong các luồng khác không có sẵn.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU 

Các luồng theo thị thực Đổi mới kinh doanh và Đầu tư dành cho các nhà đầu tư từ 55 tuổi trở xuống với giá trị ròng lớn và / hoặc mức độ kinh doanh của một số chuyên gia, tùy theo loại. Để nộp đơn cho chương trình trong bất kỳ luồng nào, nhà đầu tư phải được một bang hoặc lãnh thổ của Úc hoặc Austrade chỉ định và phải đáp ứng các yêu cầu sức khoẻ và nhân cách. Mỗi luồng có các biện pháp và yêu cầu bổ sung khác nhau. Đối với các nhà đầu tư trên 55 tuổi, có thị thực riêng biệt cung cấp chỗ ở tạm thời (tối đa bốn năm) nhưng không dẫn đến thường trú nhân.

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO KINH DOANH

Để nộp đơn xin Visa Úc theo luồng Sáng tạo Doanh nghiệp, nhà đầu tư phải phát triển một doanh nghiệp đủ điều kiện tại Úc và:

 • Dưới 55 tuổi, điểm tổng cộng 65 điểm về điểm kiểm tra điểm nhập cư, Có một sự nghiệp kinh doanh thành công, bao gồm quyền sở hữu trước đó trong một doanh nghiệp trong bốn năm trước đó,
 • Có ít nhất 800.000 đô la Úc trong kinh doanh hợp pháp hoặc tài sản cá nhân có thể được chuyển sang Úc trong vòng hai năm sau khi được chấp thuận,
 • Có quyền sở hữu đáng kể trong doanh nghiệp được chỉ định mà đơn đăng ký của họ dựa trên hai trong bốn năm tài chính ngay trước khi họ được mời nộp đơn,

Có quyền sở hữu doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đã có doanh thu ít nhất 500.000 AUD trong mỗi năm. Khoản lãi này được định nghĩa như sau:

 • “51%, nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD / năm
 • 30%, nếu doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 AUD / năm trở lên
 • 10 phần trăm, nếu kinh doanh là một công ty niêm yết công khai. “[5]

Có ít nhất 800.000 đô la Úc trong kinh doanh hợp pháp hoặc tài sản cá nhân có thể được chuyển sang Úc trong vòng hai năm sau khi được chấp thuận, - visa úc
Có ít nhất 800.000 đô la Úc trong kinh doanh hợp pháp hoặc tài sản cá nhân có thể được chuyển sang Úc trong vòng hai năm sau khi được chấp thuận, – visa úc

NHÀ ĐẦU TƯ

Luồng nhà đầu tư nói chung đòi hỏi đầu tư ít nhất 1,5 triệu đô la Úc vào chứng khoán chính phủ ở một bang hoặc lãnh thổ của Úc, được duy trì ít nhất bốn năm. Ngoài yêu cầu đầu tư, đương đơn cũng phải:

 • Dưới độ tuổi 55,
 • Điểm số tổng cộng 65 điểm về kiểm tra điểm nhập cư,
 • Chứng minh một doanh nghiệp thành công hoặc hồ sơ đầu tư,
 • Có kỹ năng quản lý liên quan đến đầu tư đủ điều kiện, bao gồm kinh nghiệm quản lý trực tiếp với doanh nghiệp hoặc đầu tư,
 • Hãy cam kết duy trì hoạt động đầu tư với tư cách là một cư dân định cư Úc, và
 • Có ý định cư trú trong bang / lãnh thổ của đầu tư ít nhất là hai năm.

Đối với ít nhất một trong năm năm tài chính ngay trước khi các nhà đầu tư được mời nộp đơn, họ phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp đủ điều kiện mà họ, đối tác của họ hoặc cả hai có ít nhất 10 phần trăm quyền sở hữu hoặc đầu tư hợp lệ ít nhất 1,5 triệu đô la Úc.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cần có ít nhất 2,5 triệu AUD tài sản mua lại hợp pháp có sẵn để chuyển sang Úc trong vòng hai năm sau khi được chấp thuận. Tất cả tiền thu được từ các hoạt động đầu tư tại Úc phải chịu thuế theo luật Úc.