MỘT SỐ ĐIỀU CẤM KỊ TRONG VĂN HOÁ ÚC

Người Úc tuy rất thân thiện hòa đồng, tuy nhiên cũng có một số điều bạn nên tránh khi nhập cư tới đất nước kangaroo này. Bài viết là chia sẻ của Heloise Campbell , người nghiên cứu tại Đại học New South Wales về một số điều cẩm kị trong văn hóa Úc

MỘT SỐ ĐIỀU CẤM KỊ TRONG VĂN HOÁ ÚC
MỘT SỐ ĐIỀU CẤM KỊ TRONG VĂN HOÁ ÚC