GIỚI THIỆU 50 TIỂU BANG CỦA MỸ

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một nước cộng hòa gồm 50 bang. Có 48 bang có chung biên giới, trải rộng từ vĩ độ 250 Bắc đến 500 Bắc, từ kinh độ 1200 Tây đến 67o Tây (kéo dài 4500 km và 4 múi giờ, tính từ bờ biền Ðại Tây Dương đến bờ biển Thái Bình Dương); hai bang khác là Hawaii và Alaska, Hawaii nằm ở miền nhiệt đới thuộc Thái Bình Dương, Alaska nằm gần vùng Bắc cực. Diện tích của cả 50 bang là 3.615.122 dặm vuông, Mỹ là nước có diện tích lớn thứ tư trên thế giới.

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một nước cộng hòa gồm 50 bang - du học Mỹ
Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một nước cộng hòa gồm 50 bang – du học Mỹ

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một nước cộng hòa gồm 50 bang. Có 48 bang có chung biên giới, trải rộng từ vĩ độ 250 Bắc đến 500 Bắc, từ kinh độ 1200 Tây đến 67o Tây (kéo dài 4500 km và 4 múi giờ, tính từ bờ biền Ðại Tây Dương đến bờ biển Thái Bình Dương); hai bang khác là Hawaii và Alaska, Hawaii nằm ở miền nhiệt đới thuộc Thái Bình Dương, Alaska nằm gần vùng Bắc cực. Diện tích của cả 50 bang là 3.615.122 dặm vuông, Mỹ là nước có diện tích lớn thứ tư  trên thế giới. Sau đây là danh sách 50 bang, nhấp vào từng bang liệt kê bên dưới để xem giới thiệu chi tiết từng bang.

Alabama Hawaii Massachusetts New Mexico South Dakota
Alaska Idaho Michigan New York Tennessee
Arizona Illinois Minnesota North Carolina Texas
Arkasas Indiana Mississippi North Dakota Uhta
California Iowa Missouri Ohio Vermont
Colorado Kansas Montana Oklahoma Virginia
Connecticut Kentucky Nebraska Oregon Washington
Delaware Louisiana Nevada Pennsylvania West Virgina
Florida Maine New Hampshire Rhode Island Wisconsin
Georgia Maryland New Jersey South Carolina Wyoming

Nếu bạn vẫn còn lo ngại về buổi phỏng vấn tại sứ quán hay gặp rắc rối trong vấn đề làm thủ tục thì  hãy đến với Thiên Hoa group, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn những buổi phỏng vấn mô phỏng hoặc đưa ra lời khuyên cho những câu trả lời của bạn, giúp bạn có sự chuẩn bị  tốt nhất để cuộc trả lời phỏng vấn du học Mỹ thành công và ước mơ du học sẽ nằm trong tầm tay bạn.

Nguồn tin: Hướng dẫn các thủ tục thị thực – Công ty Thiên Hoa

“KHÁCH HÀNG LÀ ÂN NHÂN”