(Tiếng Việt) THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA CỤC DI TRÚ MỸ VỀ VẤN ĐỀ HẠN CHẾ CẤP VISA ĐỊNH CƯ/ THẺ XANH CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.