CITRUS HILLS INTERMEDIATE SCHOOL

Thông tin về trường thienhoagroup

CITRUS HILLS INTERMEDIATE SCHOOL - thienhoagroup.com
CITRUS HILLS INTERMEDIATE SCHOOL – thienhoagroup.com

https://twitter.com/citrushills

Chào mừng quý vị đến với Trường Trung Cấp Citrus Hills trong năm học 2017-2018. Khi chúng tôi bắt đầu một năm mới, chúng tôi tiếp tục phát triển những điều mới trong toàn trường khi chúng tôi tiếp tục cập nhật và cải tiến công nghệ toàn trường (các phòng máy tính mới cho học sinh, lắp đặt camera an ninh trường học và xe đẩy để sử dụng trong các lớp học Nghệ thuật+ Ngôn ngữ). Chúng tôi đang chuẩn bị chào đón khoảng 520 học sinh lớp 7 với chương trình WEB (Where Everyone Belongs) của chúng tôi. Chúng tôi dự đoán có khoảng 1.150 học sinh nhập học. Trong khi chúng tôi vẫn là một trường trung học lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách để đảm bảo sự thành công của tất cả học sinh bằng cách tiếp tục cung cấp nhiều cấu trúc khác nhau để hỗ trợ học sinh. 

Để thúc đẩy sự giao tiếp và hỗ trợ tốt hơn cho học sinh và gia đình, chúng tôi sẽ tổ chức thành 7 nhóm liên ngành giáo dục chung (ba lớp 7, ba lớp 8, và một lớp 7/8). Mỗi nhóm bao gồm một giáo viên Ngôn ngữ Nghệ thuật, Toán, Lịch sử & Khoa học, những người chia sẻ một nhóm học sinh chung. Ở cấp độ cơ bản nhất, mỗi nhóm sử dụng thời gian lập kế hoạch chung để phối hợp các hoạt động của nhóm (ví dụ, bài tập về nhà, bài kiểm tra, lịch trình, dự án đặc biệt), tích hợp chương trình học, theo dõi sự phát triển của học sinh và giao tiếp với phụ huynh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nhiều cơ hội để học sinh giúp đỡ lẫn nhau như: các lớp học hướng dẫn, học viện giờ ăn trưa,  phòng học sau giờ học, trường học mở vào thứ bảy, và các buổi phát triển kỹ năng. Chúng tôi tiếp tục cung cấp nhiều chương trình ngoại khóa và ngoại khóa để đảm bảo kỹ năng tốt nhất ở trường trung học và bắt đầu chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp. 

Tôi khuyến khích tất cả học sinh và phụ huynh của chúng tôi tham gia vào hoạt động trường học của bạn. Đối với học sinh, chúng tôi cung cấp nhiều chương trình xã hội và học thuật khác nhau (ban nhạc, dàn hợp xướng, ASB, niên giám, PALS, WEB, AVID, NJHS và nhiều chương trình khác) sẽ nâng cao kỹ năng trung học của các học sinh. Tôi khuyến khích phụ huynh tiếp tục tham gia tích cực vào việc giáo dục con em mình bằng cách tham gia các câu lạc bộ PTSA, các câu lạc bộ liên kết và tham gia nhiều hoạt động trong trường để hỗ trợ học sinh của chúng tôi. 

Nhân viên của chúng tôi cam kết đảm bảo sự phát triển của học sinh và trường học của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn có bạn và con em của bạn giúp chúng tôi đóng góp cho những thành công trong tương lai của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng Andrew Roberts hoặc bất kỳ nhân viên tuyệt vời của chúng tôi. Chúc bạn và con em có một năm học 2017-2018 tuyệt vời!

Hiệu trưởng : Andrew Roberts

Các giáo viên:

Bell, Melissa

Bolick-Martin, Chantal

CHIS Staff

Christner, Kenneth

Cleveland, Ellen

Davis, LeeAnn

Edwards, Leanne

Enciso, Raymond

Espinoza, Veronica

Fritzsche, Jill

Granda, Omar

Grass, Jennifer

Hawkey, Kari

Heasley, Jessica

Henderson, Jennifer

Henderson, Paul

Hernandez, Crystal

Hoy, Toby

Irvin, Gary

Johnson, Kay

Jones, David

Kempkes, Darren

Landrum, Jeff

Landrum, Karen

Lenning, Karen

Marsh, Phillippa

Marval, Nancy

McGee, Kevin

McGuire, Jodi

Michel, Matt

Mireles, Darla

Rekte, Laura

Rice, Sharon

RIDGE, NATALIE

Rohn, Michelle

Rosenblum, Debra

Salim, Sabrina

Schrick, Melissa

Sciarra, Winde

Smith, Jeff

Sum, Tiffany

Tedesco, Ilene

Tkachuk, Charla

Todd, Richard

Wade, Jason

CITRUS HILLS INTERMEDIATE SCHOOL - thienhoagroup.com
CITRUS HILLS INTERMEDIATE SCHOOL – thienhoagroup.com

CITRUS HILLS INTERMEDIATE SCHOOL

3211 South Main Street, Corona, CA 92882

Số điện thoại: 951 736 4600

http://www.cnusd.k12.ca.us/ciis  thienhoagroup

“KHÁCH HÀNG LÀ ÂN NHÂN”