CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÚC

 

Chính phủ và các cơ sở giáo dục của Úc có các chương trình học bổng du học Úcdành cho du học sinh. Tuy nhiên, hầu hết các suất học bổng này dành cho du học sinh ở bậc đại học, đặc biệt là các chương trình sau đại học. Ngoài chính phủ và các cơ sở giáo dục, một số tổ chức, cơ quan cũng có chương trình cấp học bổng du học Úc cho du học sinh

du học Úc
du học Úc

Ðại đa số học sinh đến du học Úc đều thuộc diện du học tự túc. Vì số lượng các suất học bổng du học Úc không nhiều và số người xin học bổng lại đông, do đó việc xin được học bổng là điều rất khó khăn. Du học sinh đang theo học các khóa Anh ngữ tại Úc không nằm trong diện học sinh hội đủ tiêu chuẩn xin cấp học bổng.

Chương trình học bổng du học Úc của các trường đại học

Các trường đại học Úc có một số học bổng dành cho du học sinh thuộc trình độ sau đại học, chủ yếu dành cho hai trình độ Tiến Sĩ và Thạc Sĩ nghiên cứu. Nội dung chương trình học và mức độ tài trợ do nhà trường quyết định.

Website của Bộ Giáo Dục Úc

http://www.dest.gov.au/highered/sch…ityScholarships có những kết nối đến các trường đại học. Qua những kết nối này các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về các chương trình học bổng du học Úc của các trường đại học. Các bạn cũng có thể ghé thăm một số khu mạng để tìm hiểu thông tin tổng hợp về các chương trình học bổng trợ giúp học sinh Úc du học Úc ở nước ngoài, và học sinh từ nước ngoài đến Úc du học. Một trong những khu mạng này có tên là Joint Academic Scholarship on­line Network (JASON). Lẽ dĩ nhiên các khu mạng khác cũng có thể có những thông tin tương tự. Tuy nhiên đây không phải là những website được chính phủ hậu thuẫn, cũng không phải là những khu mạng do chính phủ thành lập.

Chương trình học bổng du học Úc do các tổ chức khác tài trợ

Một số tổ chức từ thiện và tổ chức quốc tế cũng có các chương trình học bổng dành cho du học sinh. các bạn cần nộp đơn xin học bổng du học Úc tại văn phòng đại diện các tổ chức này ở trong nước. Website Hiệp Hội Các Trường Ðại Học Khối Thịnh Vượng Chung (Association of Commonwealth Universities) có thông tin hướng dẫn về các chương trình học bổng dành cho sinh viên thuộc khối Thịnh Vượng Chung muốn theo đuổi chương trình sau đại học. Ðây là các chương trình học bổng của chính phủ và của các tổ chức như Rotary Quốc Tế, Ngân Hàng Thế Giới, Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, Liên Hiệp Quốc, Quỹ Rockefeller và một số tổ chức khác.

Nguồn tin: Hướng dẫn các thủ tục thị thực – Công ty Thiên Hoa

“KHÁCH HÀNG LÀ ÂN NHÂN